Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Samospráva obce Malá Ida

 

Adresa:

Obecný úrad Malá Ida

Hlavná 11
044 20 Malá Ida

IČO: 00324426
DIČ: 2021244852
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Účet: 0405849002/5600
IBAN: SK 57 5600 0000 0004 0584 9002
 

Starostka obce:

PaedDr. Jana Kallová
jana.kallova@malaida.sk

Mobil: 0905 479 865
Tel.: +421 55 / 6970 112
Tel/fax: +421 55 / 6970 110

E-mail: malaida@malaida.sk, obec@malaida.sk

Zástupca starostu:
Mgr. Miroslav Kseňák
 

Obecné zastupiteľstvo:

 • Bc. Bernat Viktor
 • Mgr. Fridmanský Martin
 • Janitor Branislav
 • Ing. Krajči Miloš
 • Mgr. Kseňák Miroslav
 • Mgr. Ličková Alžbeta
 • Luberda Miroslav


Komisie:

 • Komisia finančná a sociálna, predseda komisie:  Mgr. Martin Fridmanský
 • Komisia pre kultúru, predseda komisie: Mgr. Ličková Alžbeta
 • Komisia pre šport, predseda komisie: Janitor Branislav
 • Komisia pre výstavbu, predseda komisie: Luberda Miroslav
 • Komisia pre životné prostredie a na ochranu verejného poriadku, predseda komisie: Bc. Bernát Viktor
   

 

Hlavný kontrolór: 
Ing. Angela Michňová, e-mail: angela.michnova@malaida.sk
 

Kronikár obce: 
Ing. Mária Demečková

Stavebný úrad:
Bc. Anna Benková
úradné hodiny - každý štvrtok po 10:00 hod. - 15:00 hod.
Tel.č. +421 915 912 543

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Utorok nestránkový deň  
Streda 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Piatok 08:00 - 13:00 hod.  


Pracovníci Obecného úradu
:


Ing. Martina Bernátová - samostatná referentka pre verejné obstarávania, technický úsek a správu pohrebiska - martina.bernatova@malaida.sk

 

Helena Chovaníková - samostatná referentka pre účtovnú, ekonomickú a daňovú agendu - helena.chovanikova@malaida.sk

 

Jarmila Barnová - matrikárka, samostatná referentka pre evidenciu obyv., daňovú agendu - jarmila.barnova@malaida.sk