Komunálne služby

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 29.4.
Utorok 30.4.
Streda 1.5.
Štvrtok 2.5.
Piatok 3.5.
      Komunálny odpad

Sobota 4.5.
Nedeľa 5.5.
Pondelok 6.5.
Utorok 7.5.
      Jedlé oleje a tuky

      Plasty

Streda 8.5.
Štvrtok 9.5.
Piatok 10.5.
Sobota 11.5.
Nedeľa 12.5.
Pondelok 13.5.
Utorok 14.5.
Streda 15.5.
Štvrtok 16.5.
Piatok 17.5.
      Komunálny odpad

      Sklo

Sobota 18.5.
Nedeľa 19.5.
Pondelok 20.5.
Utorok 21.5.
Streda 22.5.
Štvrtok 23.5.
Piatok 24.5.
Sobota 25.5.
Nedeľa 26.5.
Pondelok 27.5.
Utorok 28.5.
      Papier

Streda 29.5.
Štvrtok 30.5.
Piatok 31.5.
      Komunálny odpad

Sobota 1.6.
Nedeľa 2.6.