Urbariát Malá Ida

Zloženie výboru Urbariátu:

Ing. Melánia Kožejová – predsedníčka

Ing. Peter Bernát – podpredseda

Stanislav Polák – tajomník

Imrich Biroš – správca pozemkov

Jozef Varga – lesný hospodár

Mária Babjaková – evidentka

 

Zloženie dozornej rady Urbariátu:

Tibor Varga – predseda

Ing. Mária Demečková – členka

Ľubomír Fabián – člen