Urbariát

Adresa pre komunikáciu s Urbariátom:

Ing. Melánia Kožejová

Predsedníčka Spoločenstva

Bočná 2

044 20 Malá Ida

mail: kozejova.melania@gmail.com