Prevencia kriminality

„Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

 • Názov projektu: Prevencia kriminality –zavedenie kamerového systému v obci Malá Ida
 • Cieľ projektu: Inštalácia 9 ks  kamier a zobrazovacieho  zariadenia so záznamom  – pri kostole, na obecnom úrade a pri kultúrnom dome
 • Poskytnutá dotácia: 10 000 € – Rada vlády pre prevenciu kriminality SR na rok 2018
 • Termín:   október 2019
 • Stav: ukončená  realizácia 

 

 • Názov projektu: Prevencia kriminality –rozšírenie kamerového systému v obci Malá Ida
 • Projekt podporený RADOU VLÁDY SR PRE PREVENCIU KRIMINALITY

  Celkový rozpočet        6 968,88 €

  Dotácia vo výške        5 000 €

  Spolufinancovanie     1 968,88 €

  Projekt ukončený 12/2020