Hlavný kontrolór obce

Ing. Angela Michňová

e-mail: angela.michnova@malaida.sk