Starosta obce

Starostka obce:

PaedDr. Jana Kallová
jana.kallova@malaida.sk

+421905 479 865