Návrhy VZN

2024

Návrh VZN obce Malá Ida č. 1 2024 , kt. sa schvaľuje

Návrh-VZN-obce-Malá-Ida-č.-1-2024-kt.-sa-schvaľuje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,84 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 10. 5. 2024

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Malá Ida

Návrh Dodatoku č. 3 k VZN č. 1 2022 po pripomienke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,44 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 10. 6. 2024

2023

Návrh VZN č. 1 2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447 2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene

Návrh-VZN-č.-1-2023-o-ustanovení-miestneho-poplatku-za-rozvoj-podľa-zákona-č.-447-2015-Z.-z.-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-a-o-zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,79 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 21. 9. 2023

Návrh VZN č. 2 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a dso na území obce Malá Ida

Návrh-VZN-č.-2-2023-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálny-odpad-a-dso-na-území-obce-Malá-Ida.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,65 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 21. 9. 2023

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 3/2021

Návrh-Dodatku-č.-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,03 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 24. 8. 2023

Dodatok č. 12023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Malá Ida

Dodatok-č.-12023-k-Všeobecne-záväznému-nariadeniu-obce-Malá-Ida.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,87 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 30. 5. 2023

2022

Návrh VZN č. 3 2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a dso

Návrh-VZN-č.-3-2022-O-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálny-odpad-a-dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,42 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 30. 11. 2022

Návrh VZN obce Malá ida č. 2 2022 o stravovaní dôchodcov na území obce Malá Ida

Návrh-VZN-obce-Malá-ida-č.-2-2022-o-stravovaní-dôchodcov-na-území-obce-Malá-Ida.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,49 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 30. 11. 2022

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so starvovaním v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec

Návrh_VZN_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_na_čiastočnú_úhradu_nákladov_spojených_so_starvovaním_v_škole_a_školských_zariadeniach_ktorých_zriaďovateľom_je_obec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,96 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 13. 4. 2022

2021

Návrh VZN 6/2021 o určení spádovej materskej školy

Návrh_VZN_obce_Malá_Ida_č._6_2021_o_urční_spádovej_materskej_školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,53 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 6. 12. 2021

Návrh Prílohy k VZN 4/2017

Príloha-k-VZN-4_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,93 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 3. 12. 2021

Návrh VZN 4/2021 o ustanovení miestného poplatku za rozvoj

Návrh_VZN_o_ustanovení_miestneho_poplatku_za_rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,6 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 29. 6. 2021

Návrh VZN 5/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh_VZN_obce_Malá_Ida_č._5_2021_ktorým_sa_schvaľuje_prevádzkový_poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,39 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 28. 6. 2021

Návrh VZN o elektronickej komunikácii obce Malá Ida

Navrh-VZN-o-elektronickej-k-omunikácii-obce-Malá-Ida.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,85 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 26. 5. 2021

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO

Navrh-VZN-o-nakladani-s-ko-munálnym-odpadom-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,73 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 26. 5. 2021

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za dieťa v MŠ a v školskom zariadení

Navrh-VZN-o-vyske-mesacn-ého-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-za-dieťa-v-MŠ-av-skolskom-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,03 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 26. 5. 2021

Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh_VZN_ktorým_sa_schvaľuje_prevádzkový_poriadok_pohrebiska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,59 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 6. 5. 2021

2020

Dodatok k VZN 42017

Dodatok-k-VZN-42017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,19 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 23. 11. 2020

MIDA ZaD2-ZC§25 ver2

MIDA-ZaD2-ZC§25-ver2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,15 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 23. 11. 2020
Zobrazené 1-20 z 45