Obecný úrad

OÚObecný úrad Malá Ida

Hlavná 11
044 20 Malá Ida

IČO: 00324426
DIČ: 2021244852
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Účet: 0405849002/5600
IBAN: SK 57 5600 0000 0004 0584 9002

starostkaStarostka obce:

PaedDr. Jana Kallová
jana.kallova@malaida.sk

malaida@malaida.sk
Tel.: +421 55 / 6970 112

Zástupca starostu:

Mgr. Miroslav Kseňák

 

Úradné hodiny:

Pondelok  08:00 – 12:00 hod.  13:00 – 16:00 hod.

Utorok  nestránkový deň 

Streda  08:00 – 12:00 hod.  13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok  08:00 – 12:00 hod.  13:00 – 16:00 hod.

Piatok  08:00 – 13:00 hod. 

Pracovníci obecného úradu:

Ing. Stanislava Blažejová – samostatná referentka pre účtovnú a ekonomickú agendu – stanislava.blazejova@malaida.sk

Jarmila Barnová – matrikárka, samostatná referentka pre evidenciu obyv., daňovú agendu – jarmila.barnova@malaida.sk

JUDr. Katarína Mihaľová – právnik i.n. interné riadenie projektov, všeobecne záväzné nariadenie obce

Magdaléna Vargová –  samostatná referentka pre daňovú agendu - magdalena.vargova@malaida.sk

Mgr. Kvaková Katarína – neprofesionálna knihovníčka - kniznicamalaida@gmail.com

 

Obecné zastupiteľstvo:

  • Fabian Ľubomír

  • Ing. Kretovičová Anita

  • Mgr. Kseňák Miroslav

  • Mgr. Menzel Richard

  • Bc. Mondryová Dominika

  • Ing. Olšavský Tomáš

  • Bc. Petriľák Marek

Email: poslancimalaida@gmail.com

 

Hlavný kontrolór:

Ing. Angela Michňová, e-mail: angela.michnova@malaida.sk

 

Kronikár obce:

Ing. Mária Demečková