Aktivizácia knižnice v obci Malá Ida

logoVyhlasovateľ projektu: Fond podpory umenia

Názov projektu: Aktivizácia knižnice v obci Malá Ida

Cieľ projektu: Doplnenie knižničného fondu.

Stav: projekt podporený sumou 1000 €

  • Výsledok nákup 90 ks kníh
  • Doplnená obecná knižnica Malá Ida
  • Spolufinancovanie 57,60 € z rozpočtu obce Malá