Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Obec Malá Ida sa zapojila do výzvy Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Obec Malá Ida bola v tejto výzve úspešná. Realizáciu projektu podporilo Ministerstvo hospodárstva nenávratným finančným príspevkom.

Čo táto investícia priniesla? 294 nových ledkových úsporných svietidiel v obci, novú kabeláž, nové ističe, moderné ovládanie svietivosti prostredníctvom počítača, podľa súčasných európskych noriem.

Táto investícia – realizácia projektu –  splnila dva hlavné ciele – zvýšenie bezpečnosti občanov v dôsledku vyššej svietivosti a úspora elektrickej energie v obci.