Stavebný úrad

Vybavuje:

Ing. Eva Berníková

Tel.č. +421 911 219 020

Úradné hodiny

  • každý štvrtok  8:00 hod. – 15:00 hod.