História

Písomne doložené dejiny obce siahajú do roku 1247, kedy je datovaný prevod majetku - územia dnešnej Malej Idy, na spišského prepošta Mateja. Spomína sa zem a lesy, ktoré ležali na východ od rieky Ida. Pozemky získal v roku 1280 komes Dávid z Omodejovskej línie Abovcov a v listinách z roku 1300 sa toto územie nazýva Omodeus dictus Fejes de Ida. Po bitke pri Rozhanovciach kráľ Karol Róbert zabral omodejovské majetky, medzi nimi aj Malú Idu a Poľov. Ich novým majiteľom sa stal palatín Filip Drugeth, no po omilostení Tomáša a Mikuláša Čurku v roku 1323 sa im majetok vrátil. V roku 1330 si potomkovia Štefana Čurku majetky rozdelili a majiteľom Malej Idy sa stal Tomáš. V roku 1367 sa vlastníkom obce spomína Tomášov syn, magister Peter, no už v roku 1406 prešla do majetku Spišskej kapituly. V tom čase v obci stál už aj kostol s farou, vybudovaný v rokoch 1332 – 1335.