Rekonštrukcia ciest – Zimná, Pri Splave

V jeseni 2016 sa rekonštrukcie dočkali aj ulice Zimná a Pri Splave. Cesty spolu „susedia“ a vzájomne sa križujú. Túto rekonštrukciu obec financovala z vlastných zdrojov.