Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v Malej Ide podľa dostupnej dokumentácie vznikol v roku 1983 a mal 83 členov. Vznikol pod vedením p. Štefana Kožeja. Od roku 1996 bol predsedom Ondrej Beluščák až do roku 2007, kedy sa stal predsedom p. Jozef Nagy.

Členovia výboru Klubu dôchodcov od 12. januára 2015.

Predsedníčka: Oľga Birošová

Zástupkyňa predsedu: Kristína Dvořáková

Pokladníčka: Ľubica Cirbusová

Zapisovateľka: Alžbeta Petríková

Členovia: Agnesa Grácová, Mária Birošová, Alžbeta Bernátová, Anna Kvaková, Mária Horváthová, Marta Semanová, Marta Bernátová.

Členovia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach, ktoré organizuje obec a podľa potreby sú aj nápomocní. V spolupráci s obcou usporadúvajú relaxačné a poznávacie výlety pre členov aj nečlenov klubu dôchodcov.

K dnešnému dňu je zaevidovaných 100 členov.